Przejdź do treści
Strona główna " Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://rolv.pl, prowadzonej przez ROLV Group Sp. z o. o..

Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w Serwisie.

Administratorem serwisu Rolv.pl działającego pod adresem: https: //rolv.pl , jest Zarząd ROLV Group Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Traktowa 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387535, NIP 5342472319, REGON 142955045. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@rolv.pl

 

1. Definicje

W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące terminy:

 • Administrator - ROLV Group Sp. z o. o
 • Strona internetowa - strona internetowa dostępna pod adresem https://rolv.pl
 • Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu.
 • Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Poufność - właściwość zapewniająca, że informacje (np. dane osobowe) są dostępne tylko dla upoważnionych osób.
 • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
 • Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

2. Zasięg

Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym plików cookies zbieranych podczas wizyt, przetwarzanych przez narzędzia analityczne typu Google Analytics.

Podane powyżej dane zbierane są za wyraźną i dobrowolną zgodą, ale są niezbędne, aby móc w pełni korzystać z wybranych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usługi (utrzymania systemów informatycznych) i wynika z przepisów prawa polskiego lub Rozporządzenia.

3. Spamowe wiadomości e-mail

Administrator nie pobiera adresów e-mail i kont spamowych.

 

4. Pliki cookie

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (utrzymanie sesji).
 • W Witrynie stosowane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie (tj. sesyjne pliki cookie i pliki cookie)
 • Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Zgodę na przetwarzanie plików cookies można wycofać w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Przykłady opcji edycji w popularnych przeglądarkach:
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 • Mozilla Firefox:  support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer:support.microsoft.com/kb/278835
 • Google Chrome:  support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari:  safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

5. Udostępnianie danych

 • Dane przekazane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa.
 • Mowa o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora, który podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie wykraczają one poza cel i zakres udzielonej przez klienta zgody.
 • Dane mogą być udostępniane uprawnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.
 • Administrator ma obowiązek przekazywać Klientowi wszelkie dane na jego wyraźne żądanie, które wynika z przepisów Rozporządzenia.

6. Dzienniki serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania i zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 • Przeglądane zasoby są identyfikowane przez adresy URL. Subskrypcja może podlegać:
  • czas na wysłanie odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienckiej (protokół HTTP),
  • informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP),
  • informacje o przeglądarce klienta,
  • informacje o adresie IP.
 • Powyższe dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Dane osobowe

 • Wszystkie podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania oraz usunięcia. Wszelkie informacje dotyczące tych czynności można uzyskać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc pod numer telefonu podany na Stronie Internetowej w zakładce "kontakt".
 • Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu i zakresie, w jakim zostały mu powierzone.
 • Dane są przetwarzane do momentu odwołania zgody.