Przejdź do treści

Adres

ROLV Group Sp. z o.o.
Traktowa 6
Pruszków 05-800
NIP: 5342472319

Firmowy adres e-mail: info@rolv.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000387535.

NIP: PL5342472319, REGON: 142955045, Kapitał zakładowy opłacony w całości: 636.000,00 zł.

Numer identyfikacyjny i rejestracyjny podmiotu gospodarczego (EORI) PL534247231900000

Porozmawiajmy o Twoim projekcie